เว็บสล็อตออนไลน์ การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น

เว็บสล็อตออนไลน์ การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น

เว็บสล็อตออนไลน์ ในโลกดิจิทัล อุปกรณ์และเทคโนโลยีดิจิทัลมีอยู่ทุกที่ เชื่อมโยงผู้คนในชีวิตทางสังคมและอาชีพ สถาบันอุดมศึกษามีผลอย่างไร?พวกเขาจะเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับโลกดิจิทัลได้อย่างไร ไม่เพียงแต่นำเสนอความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายที่เทคโนโลยีมอบให้ แต่ยังทำให้นักเรียนมีความสามารถด้านดิจิทัลอย่างเต็มที่สำหรับงานใหม่ที่ไม่มีอยู่ในปัจจุบันอีกด้วยโลกดิจิทัลต้องการให้สถาบันอุดมศึกษาปรับการเรียนการสอน การให้ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับโอกาสใหม่ ๆ ในโลกดิจิทัลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา

เทคโนโลยีใหม่กำลังเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้

การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลกำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งการรู้หนังสือดิจิทัลเป็นสิ่งจำเป็นตั้งแต่อายุยังน้อย และนอกเหนือจากการศึกษาระดับอุดมศึกษาขั้นต้นแล้ว สำหรับวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมใหม่ เพื่อให้ประชาชนยังคงมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในสังคม

ผลกระทบต่ออุตสาหกรรม

ในอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นต้องการแนวทางเชิงกลยุทธ์จากบริษัทต่างๆ และในบางกรณี พวกเขากำลังตั้งโครงการฝึกอบรมของตนเอง World Economic Forum เผยแพร่คำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลสำหรับบริษัทต่างๆ ในเดือนมกราคม 2018 โดยเน้นว่าบริษัทต่างๆ จำเป็นต้องมีกลยุทธ์ดิจิทัลเพื่อรวมการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในการทบทวนรูปแบบธุรกิจของตน

นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือการจัดตั้ง ‘ตัวเปิดใช้งาน’ ใหม่ เช่น ข้อมูลและการวิเคราะห์ ระบบไอที โมเดลการดำเนินงาน และบุคลากรและวัฒนธรรม

ตัวเปิดใช้งานที่สำคัญที่สุดที่ระบุคือองค์กรและวัฒนธรรม หมายความว่าการฝึกอบรมและฝึกอบรมพนักงานในปัจจุบันและอนาคตมีความสำคัญ วิธีการบรรลุการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นกุญแจสำคัญ บริษัทต่างๆ เช่น Equinor (เดิมชื่อ Statoil) ได้ตอบสนองต่อความจำเป็นในการเพิ่มความรู้ด้านดิจิทัลของพนักงานด้วยการสร้างสถาบันการศึกษาดิจิทัล ของ ตนเอง

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากยุคดิจิทัลมีความชัดเจนในหลายภาคส่วน HealthTech กำลังเพิ่มการใช้ดิจิทัลอย่างรวดเร็วเพื่อปรับปรุงการดูแลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยที่แข็งแกร่งขึ้น อุตสาหกรรม MedTech ทั่วโลกมีขนาดใหญ่ โดยนำเสนออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความซับซ้อนสูงสำหรับการวินิจฉัยหรือการตรวจสอบเพื่อรักษาอาการป่วยทุกประเภท

ทั่วโลกมีการลงทุนด้าน FinTech มากกว่า 5 หมื่นล้านยูโร (58 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

 ตั้งแต่ต้นปีนี้ การแปลงเป็นดิจิทัลในภาคพลังงานกำลังเปลี่ยนแปลงการใช้เชื้อเพลิง ไฟฟ้า และกริด และมีผลกระทบในวงกว้างต่ออุตสาหกรรม การขนส่ง และอาคาร

RegTech นำเสนอเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกในการส่งมอบข้อกำหนดด้านกฎระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว่าความสามารถในปัจจุบัน ในขณะที่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์นำเสนอบริการสาธารณะที่ดีขึ้นแก่ประชาชนและองค์กร

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงผลิตภาพ กระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ และให้ ‘ผลตอบแทน’ สำหรับการพัฒนาสังคม จาก รายงาน PwCปี 2560 พบ ว่า 45% ของกำไรทางเศรษฐกิจทั้งหมดภายในปี 2573 จะเป็นผลมาจากการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภค AI จะขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายยิ่งขึ้น เพิ่มความเฉพาะตัว ความน่าดึงดูดใจ และความสามารถในการจ่ายได้เมื่อเวลาผ่านไป

แม้จะมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ แต่ก็ชัดเจนว่าจะมีค่าใช้จ่ายทางสังคมและการศึกษาที่จำเป็นในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ งานจะหายไปพร้อมกับการเพิ่มขึ้นของ AI และระบบงานอัตโนมัติ และผลที่ตามมาทางสังคมจะต้องได้รับการจัดการ

MIT Initiative on the Digital Economy ได้สร้างความท้าทายด้านนวัตกรรมแบบเบ็ดเสร็จไม่เพียงแต่จูงใจผู้บริหารธุรกิจและนักวิทยาศาสตร์ทางสังคมให้สร้างเทคโนโลยีใหม่ แต่ยังสร้างประโยชน์เหล่านี้ให้กับคนจำนวนมากในสังคมด้วย ไม่ใช่แค่ส่วนน้อยเท่านั้น สล็อตออนไลน์